Posted on Leave a comment

Allt om mögel: Vad är det? 

Mögel är kanske en av alla husägares största mardröm. Denna svamp uppstår i bland annat väggar, golv och tak. Men vad är egentligen mögel, varför uppstår den och vad kan du göra för att förebygga risken för mögel? Det och mycket annat svarar vi på i den här artikeln. 

Vad är mögel? 

Mögel är inte en växt utan snarare levande organismer, eller så kallade mikrosvampar, som lever på andra livsformer. I likhet med andra svampar sprids den från vätska till luft eller omvänt. Då mikrosvampen inte har någon klorofyll i sig behöver den bryta ner organiskt material för att få näring. Men det största problemet kommer när möglet kommer i kontakt med huskonstruktioner. I synnerhet brukar det vara skivor, trä, gips eller spån och andra material. 

Hur uppstår mögel? 

Mögel kan växa överallt inomhus. Det uppstår oftast som ett resultat av att det finns en hög fuktighet och ett varmt klimat, men möglet har även en tendens att spridas genom luften. Alltså kan mögel uppstå, utan att du ens vet om det. Men det vanligaste förloppet är att möglet börjar med ett lager på utsidan av väggen, därefter når det in mot väggkonstruktionen och slutligen in under gipsplattan. Detta leder till att plattan blir dammig och risig samtidigt som den tar sig igenom ytskikten vilket ger upphov till en stark lukt. Möglet är inte farligt i sig utan kan istället bli det om du börjar andas in svampen. I värsta fall kan det leda till luftvägsproblem och överkänslighet.  read more

Posted on Leave a comment

Renovera dina barns rum 

Om du har barn kan det här inlägget vara av intresse för dig. Det rum som är barnens egna är ett rum som ska inspirera till lek och kreativitet. Men det är också rummet där de vilar och sover. Därför finns det ett flertal saker som kan vara bra att tänka på inför renoveringen av barnrummet. 

Gör om väggarna 

Det finns två vägar att gå när det kommer till hur barnrummets väggar ska se ut med hjälp från https://takläggarenmalmö.se. Det ena är att måla med en enkel nyans som kommer att fungera i många år framöver allt eftersom att barnet blir större. Då kan det till exempel vara passande att måla väggarna i blå, grå eller vit. Den största fördelen med att måla med en enkel färg är att det även är enklare att matcha med resten av inredningen som finns i rummet. Den andra vägen är att tapetsera eller måla med en livlig färg. När du söker efter tapeter för barn kommer du snart att märka att det finns många fina motiv på tapeter som är framtagna för barnrum. Du väljer själv vad som skulle passa bäst i ditt barns rum. Och om du har äldre barn kan det vara roligt att involvera barnet i valet av tapet eller färg. Det är ju trots allt deras rum.

 Tåligt golv 

En annan sak som kan vara bra att ha i åtanke när du gör iordning ett rum för ditt barn är att golvet ska vara slitstarkt och ska tåla mycket lek och bus i förhoppningsvis många år framöver. Därför ska du välja ett golv som är slitstarkt. Det finns många fina och enkla golv som är slitstarka. Det är ganska lätt att lägga golv på egen hand. Men det kan också vara värt att anlita en golvläggare om du vill få jobbet gjort på rätt sätt.  read more

Posted on

Vad jobbar man med på ett finansbolag?

Det finns många olika jobb man kan syssla med och alla företag har en rad olika områden som behöver kunniga människor. Här är några av de vanligaste arbetsuppgifterna på ett finansbolag som erbjuder sina kunder fakturaköp och kreditlösningar.

IT

Alla branscher behöver någon form av IT-kunnig personal och det gäller även finansbranschen. Ett företag som erbjuder fakturaköp har ofta egna webbportaler som måste utvecklas och underhållas. I många fall integrerar de sina tjänster med affärssystem och faktureringstjänster för att förenkla för sina kunder.

Kreditbedömning

Kärnan i verksamheten är givetvis bedömning av kreditrisker. Alla företag som erbjuder fakturaköp har risktagande som en bas i sin affärsmodell eftersom de tar betalt för att ta över kreditrisken för dina fordringar. De finansbolag som lyckas ta rätt risker och sätta priserna bra får över tid en hög lönsamhet.

Kravhantering

Kunder som inte betalar behöver bli påminda vilket gör kravhantering till ett stort arbetsområde. Det sägs att ungefär en av fyra fakturor som skickas av småföretagare blir försenad. Stämmer den siffran innebär det att man har en hel del att göra på kravhanteringsavdelningarna.

Administration

Även om de flesta fakturorna skickas digitalt idag skapar det alltid administration. Om man anlitar ett finansbolag för fakturaköp och allt rullar på problemfritt blir administrationen minimal för båda parter. När någon får en felaktig faktura som ska krediteras eller om fel belopp betalas in, då börjar problemen hopa sig. read more

Posted on

Så ökar du företagets digitala närvaro

Som företagare är det viktigare än någonsin förut att synas på nätet. Har man inte kunskaper eller intresse kan det dock vara svårt att göra det på egen hand och ett tips då är att anlita en webbyrå. En bra hemsida och sociala medier tillsammans med digital marknadsföring är nyckeln till att öka företagets digitala närvaro.

Satsa på sociala medier

Ett bra och väldigt enkelt sätt att öka sitt företags digitala närvaro är att vara aktiv på sociala medier. För detta behövs ingen större expertis utan i princip vem som helst kan klara av det. Det är ett bra sätt att visa upp företaget och göra reklam för sig. Man skapar dessutom en mer personlig relation med sin målgrupp och sina kunder. Dessutom kostar det inget att registrera sig på olika plattformar men man kan få en otroligt bra spridning av sitt varumärke.

Anlita en webbyrå

För en bra närvaro krävs dock mer än några konton på sociala medier. En bra hemsida är väldigt viktigt och för att få en sådan krävs betydligt mer jobb och kunskaper. Är man inte insatt själv kan det vara klokt att anlita en webbyrå, som kan skapa en sida som passar för både ändamål och målgrupp. Det ligger mycket jobb bakom en fungerande och effektiv sida, vilket finns att hitta hos just en webbyrå.

Man kan få hjälp med delar eller hela arbetet som behövs om man väljer att anlita en webbyrå. Har man redan en hemsida kan man till exempel få hjälp att optimera den för att få bättre innehåll och bättre sökresultat men behöver man en helt ny så finns den möjligheten också. read more

Posted on

10 frågor om begravning

Får jag välja begravningsplats själv?

Begravning måste inte ske på den ort där dödsfallet skett eller personen är skriven. Det går därmed att välja annan begravningsplats. Däremot kan det finnas begränsningar gällande plats och tider som erbjuds. Begravning måste exempelvis ske inom en månad.

Kan jag ordna allt själv – och slippa kostnaden för en begravningsbyrå?

I teorin kan man ordna begravningen helt på egen hand. Men i praktiken är det mycket svårt. Man måste därmed själv transportera den avlidne till bårhus, ha kontakt med myndigheter och ta hand om flera juridiska problem. När en begravningsbyrå kontaktar en myndighet finns en trovärdighet bakom kontakten. Är det en privatperson som hör av sig till Skatteverket för att påvisa ett dödsfall kan viss ifrågasättande finnas (med all rätt) från personalen.

Får man skriva vad som helst på kistan?

Även här är det skillnad på teori och praktik. I teorin kan du skriva vad du vil på kistan och även smycka den exakt hur du vill. Men i praktiken så kan det begränsas av var ceremonin av  hålls. Är det i en kyrka kan kyrkoherden och församlingen ha vissa regler som man måste förhålla sig till. Är det däremot en borglig ceremoni finns inte samma begränsningar. Ett exempel är när en person ville ha texten ”Fuck Cancer” varpå kyrkoherden nekade detta och texten var tvungen att målas över.

Får anhöriga bära kistan?

Ja, det är vanligt att anhöriga bär kistan. Detta framförallt när den ska gravsättas. Det är även möjligt att anhöriga kör transportbilen förutsätt att man har kunskap om att köra dessa fordon. När begravningen planeras med ansvarig begravningsbyrå är det viktigt att man går igenom varje punkt och säger sina önskemål. De kan då svara på vad man bör tänka på och vad som krävs för att ceremonin ska flyta så bra som möjligt. read more

Posted on

Varför du ska ha profilkläder i ditt företag

Profilkläder har olika funktion inom ett företag, dels fungerar det som ett meddelandet till folk att du är en tjänsteman av något slag. Det informerar om vad för typ av yrke du pysslar med och vad du har för roll inom det du gör. Att låta ett tryckeri som du valt trycka upp kläder som passar just ditt yrke kan vara något ditt företag tjänar mer på i längden.

Det ger en känsla av att vara ett lag
På ett tryckeri så kan man välja att trycka upp många kläder på samma gång och de kan hjälpa er med alla möjliga sorters kläder. Att alla där man jobbar har samma kläder gör att man känner sig som ett lag och det har visat sig att man jobbar bättre då. Är man ett lag som har det kul i arbetet så kommer era kunder att se det också och det kommer visa sig på årsresultaten.

Bra sätt att marknadsföra sig
Folk har en tendens att läsa det som står på kläder och har ni profilkläder som ert tryckeri gjort bra och i snygg kvalité så kan det ge er ett bra intryck hos människor som kanske i sin tur kommer anlita er. Det är reklam som inte kostar särskilt mycket i jämförelse med hur länge den faktiskt håller.

Rollerna i ett arbetslag blir starkare
När man tänker på vad man ska lämna in för profilkläder till sitt tryckeri för tryck så tänk på vad just ni gör på erat ställe. Hanterar ni mycket kunder? Då kan det vara bra att låta sitt tryckeri trycka olika utseenden på kläderna beroende på vad ni har för olika roller på er arbetsplats? Som man har sett på restaurang så är det standard att de olika rollerna har olika kläder. Kocken har en sortskläder medan servisen har en annan sorts kläder hos ett tryckeri göteborg. Detta är ett väldigt bra sätt att visa folk vem man ska tala med så att det blir tydligt. Det kan blir rörigt på ett ställe om det kanske är högt tempo och lite stressigt att inte veta vem man ska prata med men om personalen har tydliga kläder på sig och kanske till och med där erat tryckeri tryckt texten med yrkesrollen på så blir det super tydligt. read more

Posted on

Grymma tips för din fastighetsförvaltning

Då man jobbar inom fastighetsförvaltning så måste man ligga steget före många gånger och vara en som kan planera för framtiden då fastigheter är i stort behov av ett team som kan se till dess bästa framtid. Man måste då kunna saker så som underhållsplaner, kommunikation och ha förmåga att förhandla till exempel.

Långsiktiga planer
När man planerar inom sin fastighetsförvaltning så är det viktigt att man tänker på fastigheten från ett långsiktigt perspektiv. Fastigheten och ekonomin ska hålla under lång tid framöver och då är de viktigt att man inte gör små och dyra moment hela tiden som kanske inte ens är de bästa. Det blir lätt så när man inte tänker framåt och vad man vill med fastigheten, då blir det lite smålagande här och där och huset kan tillslut kännas som ett lapptäcke man inte har någon koll på tillslut vad som är gjort vart.

Man brukar säga att man alltid måste titta ungefär 30 år framåt i tiden då man planerar inom sin fastighetsförvaltning. Man har ju också en teknisk skuld att jobba med och ha i åtanke och det är viktigt att man jobbar för att kvalitéts säkra den på sin fastighet. För att fastigheten ska gå med vinst så måste den genom gå förändringar och utvecklingar hela tiden och då är det viktigt att hänga med i denna utveckling som sker inom fastighetsförvaltning.

Skapa ett värde för alla parter med en modell
Alla parter inom sin fastighetsförvaltning måste känna att arbetet gynnar dom för tillfället och även för framtiden och då måste man verkligen se till att pussla ihop alla delar inom laget så att det blir givande både ekonomiskt och personligt. Tillståndet för alla som jobbar inom sin fastighetsförvaltning måste ha inställningen att ta sig själva och fastigheten framåt hela tiden i sitt arbete då det kommer löna sig ju mer tiden går. read more

Posted on

Hur kan en webbyrå få kunder?

Precis som för alla andra företag så är en webbyrå inget annat än en god idé om de inte har några kunder. Även för den som inte arbetar i webbranschen så kan det vara intressant att fundera på hur ett sånt företag kan gå till väga för att få fler kunder. Här går vi igenom några av de arbetssätten som en webbyrå kan tillämpa för att få fart på affärerna. De kan bland annat:

  • Annonsera
  • Skapa en säljande hemsida
  • Anställa säljare
  • Bli rekommenderade

Annonsera

För den webbyrå som arbetar med digital annonsering kan en egen annonskampanj vara ett framgångsrecept för att få fler kunder. En sådan insats kan fungera dubbelbottnat, både som en kundmagnet och som ett ”showroom” för att visa kunderna och deras webbyrå vad de själva skulle kunna göra med sina kampanjer. För den som anlitar en webbyrå för digital annonsering så kanske det också kan kännas tryckt att ha med sig att byrån själva lyckades med annonseringen så bra så att ni nu sitter tillsammans och ska ta fram ett koncept för ditt företag.

Skapa en säljande hemsida

Ytterligare ett sätt som man kan tänka sig är en bra väg för en webbyrå är att skapa en hemsida som säljer in erbjudandet och får kunder att höra av sig med förfrågningar. Om byrån gör ett riktigt bra jobb med sin egen sida så blir den en marknadsplats och ett skyltfönster på samma gång. Om de dessutom erbjuder hjälp med sökmotoroptimering och den egna sidan rankar högt på Google så kan det vara ett argument för att bli anlitad.

Anställa säljare

En byrå kan precis som vilket annat företag som helst använda sig av traditionella vägar för att nå ut till nya kunder. Ett av de vanligaste arbetssätten är att anställa en säljare vars uppgift är att leta upp nya kunder. Nackdelen med att anställa en säljare är att det kostar en hel del att ha en person på heltid som åker runt och försöker sätta igång nya samarbeten. En fördel är dock att man har en person som alltid ser till att få in nya kunder och uppdrag för sin webbyrå. Dessutom kan säljarens roll vara att bearbeta stora kunder som kanske inte är lika lätta att nå med hjälp av annonsering och snygga hemsidor. read more

Posted on

Vilka jobbar på en webbyrå?

På en webbyrå samsas flera olika yrkesgrupper som tillsammans jobbar mot målet att lösa kundernas problem. Men vilka sitter under samma tak?

Säljaren

Säljare är de personer som framförallt har kundkontakten. De som söker upp kunderna, eller som pratar med kunderna när de kontaktar just denna webbyrå. En säljare bör vara väl insatt i webbutveckling men framförallt vara kundorienterad och kunna möta kunden på deras nivå. Det handlar om att både använda rätt termer när nya tekniska lösningar ska förklaras och att hitta lösningar på olika problem.

Projektledare

Vid större projekt finns alltid en projektledare på en webbyrå. Dessa ska vara ansvariga och se till att varje del inom projekten löper enligt tidsplanen. Personen jobbar som ”spindeln i nätet” och har det övergripande ansvaret. Man har en mindre grupp av utvecklare, säljare m.m. under sig som därmed hjälps åt att nå det gemensamma målet.

Creative Director

Detta är ett yrke som framförallt finns där estetik placeras högt på prioriteringslistan för en bra webbyrå göteborg. Det är exempelvis vanligt inom modeföretag. Men det finns även hos vissa reklambyråer och kan finnas på en webbyrå i det fall man även jobbar tydligt med marknadsföring. Man är därmed övergripande ansvarig för den estetiska delen i utvecklingen.

Webbdesigner

De flesta som arbetar på en webbyrå är webbdesigner. Man jobbar med grundläggande grafik och avgör hur hemsidan ska byggas upp rent estetiskt. De har även kunskap om användarvänlighet med en webbyrå göteborg och funktioner samt att applicera dessa på en webbplats. Lite förenklat är det dessa som bygger webbplatsen (i alla fall de delar som tydligt syns utåt). read more

Posted on Leave a comment

Du kan måla om ditt plastgolv!

Visste du att det enklaste och billigaste sättet att lägga nytt golv är att måla om det? Om man har plastgolv det vill säga, oftast har man bara plastgolv i kök och badrum, men i vissa lägenheter så är det plastgolv i alla rum, då kan man måla om alla golven! Det fina med att måla om plastgolv är att man har så många olika färger att välja mellan, det är verkligen roligt att tänka sig hur rummet förändras av fasadtvätt göteborg och klottersanering beroende på vilken färg man väljer, och eftersom det är rätt så billigt och enkelt att göra det så tycker jag att man kan ta ut svängarna lite att chansa på något som kanske blir riktigt coolt (det är ju inte så jobbigt att måla om igen om det blir riktigt fult…)

OBS! rekommenderas ej av målare

Det här är lite som den där texten som brukar finnas på hälsoprodukter att det inte är ett substitut för läkarvård. Målare rekommenderar alltså inte att man målar plastgolv eftersom det kan hända att färgen släpper relativt snabbt vilket gör att jobbet med fasadtvätt göteborg kan kännas lite onödigt. Å andra sidan tycker jag att en hållbarhet om ca 3 år är tillräckligt med klottersanering för att det skall vara värt att måla om golvet utan klottersanering. Här får du själv känna in vad du tycker är värt, kanske är det lite för kort tid för att måla golvet i vardagsrummet där man har så mycket möbler att flytta runt, men i köket eller badrummet kanske det känns mer lockande.

Svårt att hitta målare som vill utföra sådana jobb

Tänk på att du troligen kommer att få göra jobbet själv eftersom målare inte åtar sig sådana här uppdrag då de inte är enligt deras filosofi med fasadtvätt göteborg att måla plastgolv. Du kanske kan hitta en målare som gör det åt dig men då kommer denne troligen inte att vilja lämna någon garanti på jobbets hållbarhet. read more

Posted on Leave a comment

Takläggare & Snickare

Det är mycket vanligare att se nakna kvinnor på film och på bild, på internet och i tidningar. Detta är förmodligen för att män gärna vill se nakna kvinnor men kvinnor inte lika gärna vill se nakna män. Varför eller om det verkligen är så finns det många skilda åsikter om. Vissa menar att kvinnor lika gärna vill se nakna män men att de inte blir lika stimulerade av filmer och bilder. Andra menar att män är överdrivet kåta och hela tiden vill se kvinnans nakna kropp.

Hur det än är så kan alla enas om att vi är olika, i vårt beteende, utseende och våra preferenser på svenska nakna tjejer. Mannens biologipsykologi är inte likadan som kvinnans, vår psykologi gällande sex och svenska nakna tjejer har utvecklats i miljontals år för att bli som den är idag.

På stenåldern handlade det om att fortplanta sig, kvinnan ville ha en man med bra gener som kund försörja svenska nakna tjejer och barnet med mat och skydd när de fötts. De ville undvika att mannen stack när de blev gravida. De ville dock under ägglossning gärna vänsterprassla med en mindre pålitlig man med mer attraktiva gener.

Detta var något mannen ville undvika eftersom denne ville vara säker på att barnet som föddes var hans eget barn och inte någon annans. Mannen ville därför hålla undan andra män från sin snygga fitta oshereya.com för att försäkra sig om att det var sitt eget barn han tog hand om efter graviditeten. Skulle nakna kvinnor ha sex med flera män under ägglossning skulle inte någon av männen veta vems barn det var som föddes. read more

Posted on Leave a comment

4 saker att undvika när man anlitar byggfirma

När man letar byggfirma eller snickare är det lätt att falla för frestelsen att välja första bästa som dyker upp. Man kanske inte tänker efter så noga eller vet om att det kan gå snett när man bokar oseriösa snickare lund. För att göra dig mer uppmärksam på vilka varningssignaler som finns så har jag skrivit den här artikeln. Det är lätt att undvika en oseriös byggfirma genom att bara titta på dessa fyra saker.

1.     Snickare utan F-skattsedel

Många av de oseriösa snickarna som inte kommer att göra ett fackmannamässigt arbete med snickare lund har inte heller någon F-skattsedel. De arbetar alltså svart och där av kommer inte deras försäkringar att gälla när de arbetar hos snickare lund. De har heller inte någon garanti för det arbete de utfört vilket sätter dig i knipa om något händer eller om något inte håller eller inte fungerar som det skall.

2.     Snickare utan nöjda kunder

Innan du anlitar en snickare bör du leta efter recensioner och betyg av byggfirman från tidigare kunder hos byggföretag malmö. Då kan du se om deras tidigare kunder över lag oftare är nöjda eller missnöjda. Har en byggfirma bara dåliga recensioner kanske det inte är en så bra idé att anlita dem.

3.     Byggfirmor utan garanti

De flesta seriösa och pålitliga snickare lämnar garanti på utfört arbete. Beroende på vilken typ av arbete det gäller kan garantin för byggföretag malmö vara mellan 1-30 år. Det innebär då att bygget skall hålla och vara brukbart för snickare lund under hela denna tid annars kommer snickaren tillbaka och åtgärdar felet (oftast utan ta något betalt eftersom det täcks av garantin). read more

Posted on Leave a comment

Akta så inte taket rasar in – anlita en takfirma idag!

Vi villaägare vet (nästan) alla att takskötsel är bland det viktigaste att utföra på våra hus. Fuktskador är lika tråkiga som de är dyra att ha att göra med och att förebygga dem är inte särskilt svårt så ekvationen blir även den rätt så lätt att lösa. Vi sköter om taket så att det håller tätt så slipper vi stå för en dyr reparations-nota i framtiden. På så sätt skyddar vi våra besparingar, håller kvar värdet i vår bostad och håller våra sängar torra.

Hur händig är du?

Kanske mycket händigare än mig, jag har tummen mitt i handen och det är jag säker på. Däremot har jag inga problem med att jobba och tjäna tillräckligt med pengar för att anlita en takläggare. Är du händig nog att sköta ditt tak på egen hand (och göra det bra) så grattis till dig, du sparar några tusenlappar per år. Jag är dock inte avundsjuk eftersom jag slipper springa runt på taket och irra, jag är säker på att jag hade trillat ner förr eller senare. Är du mer som jag eller takarbetarna på takläggarenistockholm.se? Då tycker jag att du skall lägga din energi på något du är bra på och låta en professionell takläggare sköta om ditt tak!

Det finns många att välja mellan

Men de flesta erbjuder i princip samma tjänster, därför är det viktigt att leta upp en bra takläggare som har rekorderliga priser och utför ett bra takarbete. Jag har hittat en som jag har mycket förtroende för, jag låter dem hålla koll på mitt tak och sköta det som de tycker är lämpligt. Jag slipper på så sätt ens tänka på hur vida taket håller eller inte, dessutom har min takfirma lämnat mig en garanti som säger att de tar fullt ansvar för att hålla taket tätt. Jag sover gott om natten i en torr och varm säng. read more

Posted on Leave a comment

Använd den här checklistan när du letar flyttfirma

När du skall flytta har du mycket att tänka på, det är jag säker på. Därför är det viktigt att du så snart som möjligt tar kontakt med en bra flyttfirma som hjälper dig dra den grova lasten under flytten. Det är mycket roligare att fokusera på att sortera ut och packa ner sina saker i lugn och ro medan man fantiserar om hur man skall inreda sitt nya hem. Man kan titta i tidningar och på nätet och för att få en känsla för hur man vill ha det med sin flyttfirma göteborg. Istället för att sitta och stressa över vilka som skall hjälpa en att flytta och om man behöver köra flera lass med en liten hyr-skåpbil från macken. Det är inte gratis att flytta på egen hand och det inte är särskilt dyrt att anlita en flyttfirma så jag tycker att du kan unna dig den avslappningen för denna flyttfirma göteborg. Det är bättre än 10 massagebehandlingar!

1. Kontrollera så att flyttfirman har F-skattsedel

Det är mycket viktigt att du hittar en seriös firma som betalar skatt som flyttfirma göteborg annars gör du dig skyldig till brott! Det är ju onödigt, särskilt om det skulle hända något eftersom inga försäkringar och garantier gäller. Flyttfirman skulle i princip kunna köra iväg ditt gods till ett annat land och sälja det utan att du kan göra så mycket åt saken. Polisen kommer förmodligen undra varför du lät ett gäng skurkar lasta alla dina saker i en lastbil medan du såg på?

trafiktillstånd för flyttfirma2. Välj en flyttfirma med trafiktillstånd

Annars får de inte transportera stora laster med möbler på vägarna och det är bara vanligt bonnvett att anlita en firma som följer Sveriges lagar. read more

Posted on Leave a comment

Spara pengar när du målar om hemma!

Att få ny färg på väggarna hemma gör mycket för rummet, utan att behöva byta ut alla möbler kan man få en helt ny känsla och stil på ett rum med lite ny färg. Att måla inomhusväggar är inte särskilt svårt så det går ofta att göra på egen hand. Givet att man har lite tålamod och kan vara noggrann, annars är det bäst att anlita en målare trots allt.

Målningen är inte svår

När det kommer till väggmålning så är det vanligaste felet att man inte förbereder väggarna ordentligt för tapetserare stockholm och så. Många är så ivriga att börja måla att de inte förbehandlar väggen överhuvudtaget. Ännu värre är när man inte tar sig tid att maskera längs lister och tak för man tror att man sparar tid. Utan maskering blir det garanterat fläckar på listerna och i taket och det är inte snyggt så gör som målarenstockholm.nu. Slarvar man på det här sättet bör man absolut anlita en målare.

Lägg ner tid på förberedelser med tapetseare så går det lätt

. tapetserareFör att förbereda en vägg krävs inte mycket arbete, i de flesta fall. Är väggen målad sen innan är det rekommenderat av tapetserare stockholm att slipa väggen en omgång, eventuellt spackla över skruvhål och även dra ut skruv och spik som inte används och spackla igen hålen. Sedan går man med sandpapper över väggen en omgång, dammsuger rummet och väggen. När detta är klart börjar man tvätta väggen med hjälp av grymma tapetserare stockholm som vet hur man gör. Det gör man med målarsoda eller målartvätt. Slipa och tvätta gör man för att den nya färgen skall sätta sig så bra som möjligt, gör man ett ordentligt förarbete kan färgen fästa så väl att man bara behöver måla ett lager! read more

Posted on Leave a comment

Bygg egen smart förvaring i dina möbler!

Är du som jag så har du för mycket prylar och för lite förvaringsutrymme. Det räcker inte med en byrå och en garderob för att få plats med alla saker. Fler hobbys innebär fler saker och desto djupare in man kommer desto fler prylar blir det. Man vill ju inte hålla tillbaks på sina intressen på grund av att man saknar förvaringsutrymme och man vill heller inte hyra ett förråd någonstans. Vad man vill är att kunna förvara alla prylar i sitt hem på ett snyggt och praktiskt sätt. För det kan man tänka sig att man behöver en snickare men är man någorlunda händig kan man bygga sin egen snygga och praktiska förvaring i möbler och trappor.

Det finns outforskade förvaringsutrymmen i ditt hem

Ett klassiskt sätt att förvara i hemmet är att ha en låda under sängen. Det fungerar rätt så bra faktiskt. Men om man vill maximera detta förvaringsutrymme hos snickarenigöteborg.se kan man bygga en egen sängram med skåp undertill. Då får sängen en trevlig upphöjnad samtidigt som du får 4 stycken stora skåp att förvara saker i! De kan vara upp till en meter på höjden och sedan så stora som sängen är inom företaget snickarenigöteborg.se som kan gå i kras. Det är mycket smidigare att använda skåp under sängen än att ha en låda man drar fram, dessutom blir det snyggt och ser lite speciellt ut. Om du inte alls kan bygga en sådan sängram kan du alltid anlita en snickare eller möbelsnickare. De borde kunna bygga en sådan anordning på en eller två dagar så det bör inte bli särskilt dyrt.

Bygg under trappan eller häng i trappan

Om du har trappor i hemmet är det ett perfekt ställe att göra om till förvaring. Under de lägsta trappstegen kan man ändå inte göra något så där kan man lika gärna bygga en förvaringslåda. Man kan göra det så fiffigt att ett av trappstegen är locket till lådan. Är man inte händig själv är det bra om en snickare utför detta bygge eftersom det krävs visst säkerhetstänkande när byggföretag göteborg det kommer till trappor. Ett annat sätt att utnyttja trappans förvaringspotential är att sätta hänghyllor under trappan för byggföretag göteborg. Det kan vem som helst göra utan att rådfråga snickare eftersom det är enkelt och ofarligt. read more

Posted on Leave a comment

Underlätta din hemstädning så du inte tröttnar!

Hemstädning är sällan det roligaste man har att göra men det är ett måste om man inte vill bo i en svinstia! Om man städar på fel sätt och slösar mycket energi på saker som är onödiga kan det kännas som man städar hela tiden. Genom att städa med bra teknik och lägga fokus där det behövs kommer din hemstädning att kännas lätt och snabb.

Börja uppifrån och ner

Börja med att dammtorka och rengöras så högt upp som möjligt först, då trillar damm och smuts vid flyttstädning göteborg ner och du kan ta golven sist. Då slipper du undvika att tappa smuts och damm på golvet eftersom det ändå skall rengöras sist! Glöm inte dammtorka taklampan innan din flyttstädning göteborg och persiennerna, ovansidan tavlor och plocka bort bös från dina växter. Allt innan du börjar dammsuga för din flyttstädning göteborg!

Städa även där det inte syns

Att bara städa de ytor som syns är ett vanligt misstag många gör vid hemstädning. Det kan kännas naturligt att hoppa städning göteborg över ställen där man aldrig tittar. Det är dock dumt eftersom dammet som samlas på dessa ställen sedan blåser runt i rummet och landar där du ser det. Vilket leder att du kommer behöva dammtorka de ställen som syns snart igen. Dammsug i ventiler och fläktar någon gång ibland!

Ta inte för mycket rengöringsmedel

Det är lätt att man vill bli klar så fort som möjligt och inte åtminstone inte ta för lite rengöringsmedel, så aman tar alldeles för mycket istället för en skola. Det är dock inget som underlättar städningen ateller gör t resultatet blir bättre hos din skola. Däremot kan det bli svårare att få bort allt rengöringsmedel för en skola vilket gör att det ligger kvar lite kemikalier. Det räcker oftast med några droppar för städning göteborg så du behöver sällan trycka på flaskan för att spruta ut till exempel diskmedel! read more

Posted on Leave a comment

Vill du ha en pergola i din trädgård?

En pergola i trädgården kan vara väldigt mysig, en liten inhägnad där man låter klätterväxter växa fritt och täcka in pergola som byggs i fint trä. Där kan man sitta och koppla av och filosofera under vår, sommar och höst. Det är dessutom enkelt att bygga en pergola, du behöver knappast anlita en snickare om du inte förstås har tummen mitt i näven. Då är det säkrast att ringa en snickare på en gång så du inte råkar riva huset när du sätter igång!

Vad i helsike är en pergola?

Pergola betyder på italienska: lövsal eller pelargång. Det är en träkonstruktion där man låter klängväxter växa på och skapa som en bladig liten inhägnad där man ofta har en bänk eller en sittgrupp. En pergola kan se ut på flera olika sätt och kan ha olika användningsområden för snickare.

Man kan använda den som ett vindskydd från Snickarenistockholm.se eller bara ett lummigt hörn där man kopplar av

i solen. Pergolan behöver inte ha några väggar alls men det är vanligt att den ligger intill huset och är som en egen sektion av trädgården där man kan läsa en bok eller ta en kopp kaffe.

Vilket virke är bäst för att bygga en pergola?

badrumsrenovering i göteborgDet finns många passande virken för en pergola men det mest hållbara är tryckimpregnerat trä. Det är bra om träet kräver så lite underhåll som möjligt eftersom man kommer låta klängväxter växa fritt över materialet. Det är ett stort jobb att plocka ner klängväxter och sätta upp dem igen för att behandla träet. Man kan i princip välja alla mått på pergolan själv men det är bra om stolparna är relativt gedigna, 10cm x 10 cm reglar är att föredra för de flesta byggen av den här sorten. Du kan alltid fråga en snickare om mer specifika råd för ditt läge. read more